رسانه فرهنگ خدمت داوطلبانه ایرانیان
۱۳۹۷ جمعه ۳ اسفند ::

یوزپلنگ ایرانی

سعید غلامحسینی
1396/10/01 15:44:59

شهروند-کوشکی و دلبر نام دو یوزپلنگ ایرانی است که در پارک پردیسان نگهداری میشوند.