رسانه فرهنگ خدمت داوطلبانه ایرانیان
۱۳۹۷ جمعه ۳ اسفند ::

آوارگان شهر

بابک جوادزاده
1396/10/05 17:19:39

شب های زیبای سرد و طولانی  پاییز و زمستان اگر با باران یا برف هم ادغام شود برای بی خانمان ها تنها سرد است و طولانی .  ساعتهای بی پایانی که باید کنار خیابان با شراره های آتش پیت نباتی و چوب ودود سرکنی. خوش شانس باشی کارتنی مناسب پیداخواهی کرد.
طرح خدمات فوریت های اجتماعی برای ساماندهی این افراد از خیابان های شهر موجب سامان یافتن تعداد قابل توجهی از این انسانها شده است. گرمخانه ها محلی مناسب برای طی کردن شب ها، نظافت شخصی و غذایی گرم خوردن است. روی دیگر این سکه کمک به کم شدن معضلات اجتماعی از ظاهر و باطن شهراست. سامانسراها هم در کنار گرمخانه ها محلی برای سامان دادن به زندگی این افراد می باشد با این تفاوت که بدلیل مشکلات بیشتر این آدمها اعم از اعتیاد و تکدی گری دیگر ماندن و رفتن افراد در اختیار خود نیست بلکه طی مراحلی با حکم قضایی، نگهداری و سامان داده می شوند.