رسانه فرهنگ خدمت داوطلبانه ایرانیان
۱۳۹۷ جمعه ۳ اسفند ::

کانال‌خوابهای بی خانمان

بابک جوادزاده
1396/10/16 00:21:16

معتادان بی خانمان این بار سراغ کانال های آب شهری رفته اند. کانال های تنگ و تاریک و مخوف در حاشیه اتوبانی ها، که پر از سوسک است و موش و مورچه و مارمولک. کانال ها برای معتادانی که جا و مکانی ندارند، خانه است، سرپناه است. هوا سرد که می شود، مامورها که می آیند، اینجا امن ترین جای دنیاست. ماموران رد آنها را زیر این کانال ها گرفته اند، شب ها، سراغشان می آیند و تنها راه فرار، امتداد دو کیلومتری کانال آب است. دریچه های فلزی که مسیر رفت و آمد گربه و موش است، گذرگاه معتادان بی خانه است. آنها چنان خودشان را مچاله می کنند و چنان خم و راست می شوند که از تنگ ترین و باریک ترین دریچه ها هم عبور می کنند. کانال آب شهری، شب ها، هم مریضخانه است، هم پاتوق، هم جای خواب. کانال ها برای معتادان بیمار که طاقت سرما ندارند، آنها که دور از چشم ماموران، جایی برای استراحت و مصرف مواد مخدر ندارند،پناهگاهی امن است.