رسانه فرهنگ خدمت داوطلبانه ایرانیان
۱۳۹۷ جمعه ۳ اسفند ::

زمستانه

بابک جوادزاده
1396/11/10 16:25:03

برف شدید بهمن ماه، چهره کدر تهران را سفیدپوش کرد، شاید از آخرین باری که چنین بارش برفی در تهران رخ داده، سال های زیادی بگذرد و همین موضوع الزامی در مسئولین ایجاد نکرد تا درجهت اتخاذ تدابیر لازم و مدیریت بحران در اینگونه مواقع قدم محکمی بردارند، به همین دلیل در ساعات اولیه بارش برف و نشست آن، جاده ها با مشکل عبور و مرور اتومبیل ها مواجه شدند، به طوریکه ساعت ها راه بندان ایجاد شد و مردم در جاده مانده، صبح به خانه رسیدند. از طرفی، معابر لغزنده بودند و درختهای شکسته شده در اثر برف وسرما، تردد عابرین را با مشکل مواجه کرده بود. 
درکنار اینها، اما، شادی وصف ناشدنی مردم، می ارزید. برف، اخم تهران را باز کرد و چنان لبخندی بر لبش نشاند که مردم به شکرانه آن به خیابان ها، فضاهای باز و پارک ها رفتند و به رسم دوران کودکی بازی کردند، از ساخت آدم برفی گرفته تا پرتاب کردن گلوله برفی به سوی هم.
با این تفاوت که این بار گوشی های موبایل در شادی مردم سهیم بودند و آنها شادی شان را با عکس سلفی و فضای مجازی به اشتراک می گذاشتند.