رسانه فرهنگ خدمت داوطلبانه ایرانیان
۱۳۹۷ جمعه ۳ اسفند ::

بهشت طلا، جهنم آهوها

سعید غلامحسینی
1396/11/14 11:27:22

 گزارشی از روزگار سخت مردمان موته که در همسایگی معدن طلا و در مرکز منطقه حفاظت شده زندگی می‌کنند.براساس آمار رسمی هر ماه ٣ آهو درجاده میان‌گذر موته تلف می‌شوند، آمار غیررسمی بیش از اینهاست بچه‌های روستای موته از کودکی با رویای معدن طلا بزرگ می‌شوند در منطقه موته ١٩ معدن وجود دارد که بخشی از آنها طلا و بخشی سنگ‌های قیمتی است عضو شورای موته: بیکاری، فقر و مهاجرت بزرگترین مشکل موته است. حدود ٧٠٠ نفر جمعیت داریم و برای بسیاری از آنها به‌ویژه جوانان کار نیست.