رسانه فرهنگ خدمت داوطلبانه ایرانیان
۱۳۹۷ پنج شنبه ۲۷ دي ::

لوور در سی تیر

بابک جوادزاده
1396/12/14 19:10:14

راهی از کاخ های سلطنتی«لوور» تا بنای سرخ آندره گدار سر خیابان سی تیر تهران؛ این راه دراز را 56 اثر تاریخی از تمدن های جهان از پاریس به تهران طی کرده اند. «لوور کوچک» امروز در موزه ملی ایران بازگشایی شد و تا چهارماه بعد از این هم به راه است. تا 18 خرداد سال دیگر می شود 10 ها اثر از میان هزاران اثرِ لوورِ بزرگ را دید؛ موزه ای که گاو بالدار آشوری به سینه دیوارش تکیه داده، مجسمه سیاه ابوالهول گوشه ای از اتاق هایش نشسته، کمانداران کاخ آپادانا آذینش کرده اند و نقاشان دنیا را به هوای دیدن مونالیزای داوینچی به پاریس می کشاند. لوور کوچکی که به تهران آمده، فرهنگ و تاریخ فرانسه، ایتالیا، اتریش، آلمان، هلند، مصر، ترکیه، سوریه، عراق و هند را در خود دارد و از میان 56 اثری که در آن به نمایش درآمده، دو اثر مفرغی برای ایران اند.