رسانه فرهنگ خدمت داوطلبانه ایرانیان
۱۳۹۸ جمعه ۳۰ فروردين ::

ساختمان گنجینه اسناد

سعید غلامحسینی
1397/02/22 14:15:29

200 میلیون کاغذ محرمانه، در ساختمان گنجينه اسناد، پشت درهای فولادی­ اند. در قفسه­ ها و کشوهای 18 مخزنی که تعداد ریزاندامگان هوایش هر روز کنترل می­شود و دمایش از 18 درجه و رطوبتش از 85 درصد نباید فراتر برود. برگ­ برگ تاریخ هر روز اسیدزدایی و مرمت می­ شود و بعد ریز به­ ریزِ اطلاعاتش ثبت می­شود. این کار هر روز کارمندان ساختمان گنجینه در سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران است.