رسانه فرهنگ خدمت داوطلبانه ایرانیان
۱۳۹۸ جمعه ۳۰ فروردين ::

بازدید اصحاب رسانه از کارخانه داروسازی سها و داروخانه ی هلال احمر

بابک جوادزاده
1397/06/18 22:11:12

شرکت داروسازی سها یکی از زیر مجموعه های سازمان تدارکات پزشکی است که در سال هشتادو هفت با هدف تولید داروهای حیاتی و مهم ایجاد و راه اندازی شد. این شرکت مشتمل بر دو سایت تولیدی چهارباغ و شهید فقیهی (ورداورد) می باشد.