رسانه فرهنگ خدمت داوطلبانه ایرانیان
۱۳۹۸ جمعه ۲۸ تير ::

آخرین ویدیوها

486
۱۳۹۶ دوشنبه ۱۸ دي

زلزله استان کرمانشاه

کمک های مردمی چگونه به دست زلزله زدگان می رسد؟ کمک های مردمی از مبدأ تا مقصد

شهروند-

ویدیوهای مشابه