رسانه فرهنگ خدمت داوطلبانه ایرانیان
۱۳۹۷ پنج شنبه ۲۴ آبان ::

آخرین ویدیوها

363
۱۳۹۶ دوشنبه ۱۸ دي

زلزله استان کرمانشاه

کمک های مردمی چگونه به دست زلزله زدگان می رسد؟ کمک های مردمی از مبدأ تا مقصد

شهروند-

ویدیوهای مشابه