رسانه فرهنگ خدمت داوطلبانه ایرانیان
۱۴۰۰ شنبه ۱۳ آذر ::

دستگیری مرد شیطان‌صفت

سعید غلامحسینی
1397/10/17 16:47:42

با دستور مقام محترم قضایی چهره بدون پوشش متهم منتشر شده است.

این مرد شیطان‌صفت به نام امیر به منازلی که کودک یا زن، در آن تنها بود، وارد می‌شد و پس از سرقت وسایل منزل، با بستن دست و پا، آنها را مورد اذیت و آزار قرار می‌داد.