رسانه فرهنگ خدمت داوطلبانه ایرانیان
۱۴۰۰ شنبه ۱۳ آذر ::

توزیع اقلام زیستی در روستاهای سیستان و بلوچستان با اجرای «نذرآب۲»

بابک جوادزاده
1398/05/28 10:05:02

توزیع اقلام زیستی در روستاهای سیستان و بلوچستان با اجرای «نذرآب۲»